Přihlásit:Další trénink:

Nikdy

Virtuální kostka
Počítadlo návštěv:
Dnes:
Týden:
Měsíc:
Dohromady:
IP adres:
0
0
0
35667
3445
Kapitoly z historie ŠKO - část 5.: Od začátku roku 2011 do března 2016 Přidáno: 2011-06-09 14:56:56        Přidal: Tercius Restalo

Těžké časy
Přestože se to tak mnohým nejeví, teprve nyní se přes nás přehnaly poslední důsledky těžké a hluboké krize, která nás zasáhla v prvním čtvrtletí roku 2011. Krutá zima téměř zmrazila aktivitu šermířů. Já sám jsem příležitostně cvičil s A.N.Hellem, případně s Mistrem Templářem, ale ani tyto výcviky nebyly kvalitativně ani kvantitativně na úrovni srovnatelné s tou momentální.
Jaro znamenalo jisté obrození, vše se zdálo být v naprostém pořádku. Pak ale přišla krutá, strašná a nečekaná rána.
Datum 11. 3. 2011 se navždy zapíše do dějin Oskavského šermu jako jeden z nejtemějších okamžiků.
Dřevorubci zničili velkou část našeho cvičiště, odporně zdevastovali porost a kmeny nechali ležet.
Navíc se po řadě nedorozumění ŠKO rozpadlo na 2 a později i na 5 klanů. Tento omyl byl překonán až po značné době díky dialogu, již se neopakovaly bitvy typu Pegasovy pevnosti.
Den 21. 3. 2011 předznamenal konec mého aktivního působení v Oskavě. Právě proto jsem uspíšil volbu nového velmistra.

Velmistři Malron a Zatara
30. 7. 2011 se proto odehrála volba na hlavním cvičišti. K velmistrovskému titulu se probojoval Malron, tehdy známý pod jménem Narga. Za jeho působení se organizace musela potýkat se sníženou aktivitou členů, což vedlo k dalšímu úpadku. 10. 9. 2011 jsem rezignoval ze všech svých postů a stal jsem se pouhým příznivcem komanda.
Již koncem roku A. N. Hell odvolal stávajícího velmistra z funkce, aniž by se kdokoli pokoušel toto rozhodnutí zpochybnit. Aby propříště nedocházelo k podobným situacím, byl sepsán a schválen kodex organizace.
Tímto způsobem pokračoval ústup ŠKO ze slávy po několik dlouhých let. A. N. Hell v mezičase zcela opustil řady šermířů, Malron však o vedení nejevil zájem. 27. 7. 2015 jsem podal návrh na vyloučení A. N. Hella z komanda na základě porušení ustanovení kodexu a svolání nové volby. Tento návrh schválil úřadující zástupce velmistra Ašton již následujícího dne. V téže době jsem opět vstoupil do ŠKO a dosáhl jsem hodnosti mistra.
31. 7. 2015 se stal Zatara čtvrtým velmistrem. Přijal nové členy, ustanovil mě za svého zástupce a ve stejné hodnosti potvrdil i Aštona. Také vytvořil Radu komanda, která začala řešit palčivé problémy, tížící oskavské šermíře. Dohodla se na reformě kodexu, hierarchie a zásahových ploch při tréninku.
Zpočátku nadějný vývoj ale zhatily rozpory mezi Zatarou a některými jinými členy ŠKO, kteří se po Taura LARPu rozhodli orientovat výcvik právě pro použití na podobných akcích. Rozkol vyústil v založení skupiny Logar, kterou však velmistr neuznal. Z důvodu zaneprázdněnosti a vyhrocených vztahů ve skupině nakonec po pouhých několika měsících 19. 1. 2016 rezignoval, takže opět vyvstala nutnost zvolit nového velmistra.
Jelikož krátce předtím odvolal Aštona z funkce, připadla tato povinnost mně. 23. 1. 2016 jsem proto veřejně vyhlásil brzkou volbu a zároveň vyloučil z organizace dlouhodobě neaktivní členy. 6. 2. 2016 se tedy stal novým velmistrem Ašton, který uznal Logary, neúspěšně se pokusil rozpustit Radu ŠKO a zavedl do užívání na tomto webu neschválené hodnosti neurčité náplně. I proto jsem již 2. 3. 2016 rezignoval na všechny funkce a tímto okamžikem také zakončuji své příspěvky do Kapitol z historie.
V době psaní těchto řádků je již ŠKO pouze stínem stínu své původní slávy. Tréninky takřka neprobíhají a účast na nich je mizivá. Klíčové hodnosti nejsou obsazeny, akce organizace probíhají takřka výhradně v součinnosti se skupinou Logar, kterou také postihl úpadek. Výzvy ke zrušení komanda přesto jeho zbývající členové odmítli. Organizace nemá žádnou budoucnost, její kodex je ignorován a představitelé nerespektováni. Dle všeho ji čeká další bolestný úpadek, dokud zcela neskončí v hlubinách zapomnění.