Přihlásit:Další trénink:

ŠKO už dávno neexistuje lol

Virtuální kostka
Počítadlo návštěv:
Dnes:
Týden:
Měsíc:
Dohromady:
IP adres:
0
0
0
35667
3445
Kodex v.1.0 Přidáno: 2011-12-28 13:46:12        Přidal: Shadoe

Kodex je soubor pravidel, sloužících ke správě komanda, k zajištění pořádku, zlepšení akceschopnosti a bojové hodnoty komanda a udržení kázně. Další jeho funkcí je definice podmínek pro přijetí nových členů.

§ 1: Přijímání členů

1.1 Každý žadatel musí dobrovolně souhlasit se vstupem do komanda.
1.2 Každý žadatel musí o přijetí požádat vedení komanda.
1.3 Pro přijetí musí žadatel splnit podmínky přijetí.
1.4 Teprve poté lze adepta přijmout a je možné jej registrovat na stránky.

§ 2: Přijímání příznivců

2.1 Každý žadatel musí dobrovolně souhlasit se vstupem do kolektivu příznivců.
2.2 Každý žadatel musí o přijetí požádat vedení komanda.
2.3 Teprve poté lze adepta přijmout a je možné jej registrovat na stránky.

§ 3: Přijímání adminů

3.1 Každý žadatel musí dobrovolně souhlasit se vstupem do kolektivu adminů.
3.2 Každý žadatel musí o přijetí požádat hlavního admina.
3.3 Pokud po poradě s vedením komanda je hlavní admin ochoten adepta přijmout, stává se adept adminem.

§ 4: Povinnosti a práva členů

4.1 Člen je povinen účastnit se výcviku dle osobních možností.
4.2 Člen má právo angražovat se ve věcech komanda a být zvolen do vedení.
4.3 Člen je povinen poslouchat vedení komanda v záležitostech vztahujících se k věcem komanda.
4.4 Člen má právo být registrován na stránkách komanda.
4.5 Člen je povinen vlastnit dřevěnou zbraň vhodnou k výcviku.
4.6 Členům je doporučeno vlastnit též měkčené zbraně (pro LARP).
4.7 Členům je doporučeno vlastnit též kovové zbraně (pro speciální výcvik).
4.8 Člen má právo využívat diskuze, chatu, fotogalerie a článků. (ale viz. 4.9)
4.9 Člen je povinen řídit se při využívání webu pokyny adminů, jakožto i vedení komanda.
4.10 Člen má právo pozvat kohokoli na výcvik komanda se svolením vedení.
4.11 Člen je povinen chovat se při výcviku slušně.
4.12 Člen má právo kdykoli z komanda vystoupit.
4.13 Člen je povinen zdžet se agresivních projevů při výcviku.
4.14 Člen má právo účastnit se LARPů a akcí pořádaných komandem.
4.15 Členům je doporučeno vlastnit kostým (pro LARPery se jedná o povinnost).
4.16 Člen je povinen znát tato pravidla a řídit se jimi.

Sepsal Jeremiáš

Tento Kodex byl schválen Velmistrem ŠKO dne 29. 12. 2011 a pozbyl platnosti ke dni 28. 10. 2015, kdy byl nahrazen novou verzí.