Přihlásit:Další trénink:

Virtuální kostka
Počítadlo návštěv:
Dnes:
Týden:
Měsíc:
Dohromady:
IP adres:
0
0
0
35667
3445
Zasedání Rady ŠKO Přidáno: 2015-10-16 16:57:27        Přidal: Jeremiáš

Přijatá opatření

1/ Kodex ŠKO je zastaralý a nedostává své funkci. Je nutno neprodleně novelizovat jeho znění.

2/ Hodnosti členů jsou přespříliš hojné a neodrážejí aktuální trendy uvnitř ŠKO. Proto budou nahrazeny novým systémem, který bude podrobněji přiblížen později.

3/ A. N. Hell nemůže být vzhledem ke svému šermířskému umění a zásadní roli při vzniku ŠKO považován za nečlena. Proto je mu velmistrem udělen čestný titul Legenda, kterým ŠKO uznává jeho přínos.

4/ Zásahové plochy jsou změněny. Nyní se opět počítá zásah do celé končetiny, tedy včetně kloubů. Platí i rána do hlavy, ač je přísně zakázána. Jedinou nezásahovou plochou nyní budou pouze prsty.