Přihlásit:Další trénink:

ŠKO už dávno neexistuje lol

Virtuální kostka
Počítadlo návštěv:
Dnes:
Týden:
Měsíc:
Dohromady:
IP adres:
0
0
0
35667
3445
Pravidla FT Přidáno: 2011-10-01 11:14:26        Přidal: Alexander Nikol

Fairy Tail
Pravidla cechu:
1. Všichni v cechu budou mít magii(dál rozvedu v magických bojích)
2. Cech bude rodina a všichni do něj budou přispívat buď finančně nebo jakoukoli jinou prácí.
3. Ti co budou chtít tak budou každý měsíc přispívat do pokladny FT 10Kč.(na pozdější meče,nátepníky,atd..)
4. Nebude se trpět jakákoliv nepřítomnost na tréninku---vyhazov
5. Jakákoliv ignorance či neposlušnost---vyhazov
6. Rada FT, která se bude volit každý měsíc nová, bude projednávat problémy v cechu.
7. Do cechu se bude moci přihlásit i ti co nepatří do ŠKO.
8. V cechu budeme učit následující: strategie, šerm, historie chladných zbraní, opracování nožem, boj holýma rukama. Popřípadě může jednotlivec požádat radu o učení jeho schopností nebo si může požádat o speciální učení.
9. Každý z členů dostane úkoly jenž pak bude muset splnit.
10. Pokud bude chtít některý z členů nějaké úlevy či se snad nebude moci účastnit tréninků na delší dobu musí to vědět vůdci cechu.
Hierarchie cechu:

Cech bude dělen jen na několik skupin. Tyto skupiny budou mít na starost jisté věci ve zprávě cechu. Tyto skupiny na sebe budou navazovat a jedna se bez druhé neobejde. Nebude určen nejmenší počet členů ve skupině taktéž nebude určen maximální počet členů FT.
Rozdělení bude psáno od hodně důležitých k méně důležitým:
1. Rada FT: jak již bylo výše řečeno, tato část cechu je pro chod nezbytná. Bez rady by se nic nevyřešilo. Její počet teď stanovuji na jednoho člena. Až náš bude víc tak členů bude maximálně 5(to z toho důvodu kdybychom hlasovali, aby nevznikl problém s polovinou hlasů na každé straně). Do rady se může dostat každý. Podmínkou je jen to, že člen musí být v cechu nejméně měsíc a již v tomto čase se starat o funkci cechu.
2. Finanční správa: V této skupině budou jen ti nejzodpovědnější. Jak bylo řečeno tak budete moci přispívat těmi deseti korunami a o ty peníze se pak bude starat tato skupina.
3. Soud: Zde budou, nestraní členné FT ti se budou řešit vzpoury, zrady a krádeže peněz popřípadě jiných věci v cechu.
4. Rada úkolů, misí: Každý člen a i ti co jsou v této skupině budou dostávat úkoly, mise. Ty budou muset plnit a pak prokázat tomuto sdružení a vůdci cechu že úkol splnili.
MAGIE
Již mnohokrát jsme toto zkoušeli do bojů zapojit a FT se rozhodlo se do toho zapojit naplno. Všichni si budou moci vybrat jakou chtějí magii. K této položce též musím dodat že je nutno vytvořit zcela novou skupinu a to jsou rozhodčí magických soubojů ti budou jen dva a budou dávat pozor na kouzla a budou určovat míru poškození kouzlem. Kouzla budete moci používat jen v MB popřípadě se musíte přihlásit před bitvou a oznámit že chcete používat kouzla a rozhodčí určí, která budete moci používat.
Přehled magie:
Magie drakobíjce: nejsilnější magie, bude udělena významným mágů tudíž si jí sami nemůžete vybrat. Drakobíjec pak může sníst živel své magie (Ohniví drakobijec-oheň) a tím získá ztracenou energii.
1. Ohniví drakobijec
2. Železný drakobijec
3. Nebeský drakobijec
4. Modrý drakobijec

Magie Ohně: Běžná magie tohoto živlu.
1. Ohnivá koule
2. Ohnivé vězení
3. Jiskry
4. Přivolání elementála
5. Láva
6. Inferno
7. Ohnivé pouta
8. Vnitřní plamen
9. Ohnivé čepele

Magie Vody
1. Vodní stěna
2. Vodní střela
3. Vodní pěst
4. Dehydratace
5. Záplava
6. Rozmočení
7. Přivolání elementála
8. Vodní pouta

Magie země
1. Zemní pěst
2. Hradba
3. Kamenné brnění
4. Šlahouny
5. Chycení do kořenů
6. Probuzení enta
7. Listová břitva
8. Zalesnění

Magické souboje:
Každému bude ze začátku přidělený počet HP a many a rozhodčím hráči odevzdají lístky s kouzli s jejich silou a spotřebou many. Po té souboj začne. Bojuje se tak dlouho dokud jeden nemá nula HP popřípadě many. Toto kontrolují rozhodčí.