Přihlásit:Další trénink:

Nikdy

Virtuální kostka
Počítadlo návštěv:
Dnes:
Týden:
Měsíc:
Dohromady:
IP adres:
0
0
0
35667
3445


Vítejte na stránkách Šermířského komanda!

Byly vytvořeny primárně pro členy našeho sboru, přesto jsou v jisté míře přístupné veřejnosti – můžete psát do diskuze, prohlížet si fotografie nebo třeba číst některé články. Tato stránka samotná vznikla 20.12.2010. Nyní má naše sdružení 16 členů a 4 nečlenů, kteří byli přijati buďto z přání členů, nebo se zasloužili o výrobu těchto stránek. Ty vyrobil Pospyrus a všechny naše díky patří jemu. Něco k hierarchii: nejvyšší činitel a zpravidla nejlepší bojovník se pyšní titulem Velmistra. Ten vede a spravuje komando. Titul Velmistra ŠKO nyní nosí Zatara. Dále rozlišujeme Mistry, mocné válečníky a pobočníky Velmistrů, kteří jim pomáhají a učí zbylé členy bojovým dovednostem. Páteří klanů jsou Rytíři, válečníci kteří již splnili Rytířské zkoušky, ale teprve se učí na Mistrovské. Učňové jsou nováčci kteří ještě musejí být prozkoušeni. Dále máme určitý počet nečlenů, kteří se angražují ve věcech komanda.

Krátký film Ve znamení meče, shrnující základní informace o ŠKO.
© ADLIS corp. & Pospyrus